Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2023
Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»