Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022
Ετήσιος προϋπολογισμός 2021

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021