Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2021
Ετήσιος προϋπολογισμός 2020

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020