Γραφείο Δημότη:2444350116

Σχολικές Επιτροπές

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την αρ. απόφ. 70/2011 (ΦΕΚ 946 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.», συγχωνεύτηκαν οι σχολικές επιτροπές των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου μια νεοσυσταθείσα ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. σχολική επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά».

  Με την με αρ. 202/2019 Απόφαση της με αρ. 12/2019 συνεδριάσεως (ΑΔΑ: ΨΗ7ΗΩΞΛ-ΟΧΧ) του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά».

   Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, κατόπιν δημοσίας συνεδρίασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φανερής ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

 Τακτικά μέληΑναπληρωματικά μέλη
#ΕπίθετοΌνομαΙδιότηταΕπίθετοΌνομαΙδιότητα
1ΚαρακώσταςΔημήτριοςΠρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
Φούντα – ΚυρίκουΟυρανίαΔημοτικός Σύμβουλος
2ΤσιαδήμοςΔημήτριοςΑντιπρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΝασιούληςΚωνσταντίνοςΔημοτικός Σύμβουλος
3ΞένοςΧρήστοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΜοσχόπουλοςΑπόστολοςΔημοτικός Σύμβουλος
4ΤσίντζαςΑθανάσιοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΓούλαςΑθανάσιοςΔημοτικός Σύμβουλος
5ΜπανάσοςΚωνσταντίνοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΚοντοβάιοςΘωμάςΔημοτικός Σύμβουλος
6ΚατήςΧρήστοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΛύτραΘεοδώρα 
7ΚαραδήμοςΔημήτριοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΛύτραςΕυάγγελοςΔημοτικός Σύμβουλος
8ΓκαραβέλλαςΑχιλλέαςΔιευθυντής Σχολικής ΜονάδαςΠαπαδημητρίουΕυαγγελίαΔιευθύντρια Σχολικής Μονάδας
9ΖαγανάςΚωνσταντίνοςΔιευθυντής Σχολικής ΜονάδαςΓατσογιάννηςΧρήστοςΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας
10ΚυρίκουΕλένηΝηπιαγωγόςΝιάκαΙσαβέλλαΝηπιαγωγός
11ΜπαλαδήμαςΔημήτριοΓονέαςΤσίραςΒασίλειοςΓονέας

   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά», ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την αρ. απόφ. 70/2011 (ΦΕΚ 946 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.», σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την αρ. απόφ. 71/2011 (ΦΕΚ 980 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.», συγχωνεύτηκαν οι σχολικές επιτροπές των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου μια νεοσυσταθείσα ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. σχολική επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά».

Με την με αρ. 203/2019 Απόφαση της με αρ. 12/2019 συνεδριάσεως (ΑΔΑ: Ω1ΧΡΩΞΛ-ΥΤΠ) του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά».

   Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, κατόπιν δημοσίας συνεδρίασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φανερής ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

 Τακτικά μέληΑναπληρωματικά μέλη
#ΕπίθετοΌνομαΙδιότηταΕπίθετοΌνομαΙδιότητα
1ΚοντοβάιοςΘωμάςΠρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΤσιαδήμοςΔημήτριοςΔημοτικός Σύμβουλος
2Φούντα – ΚυρίκουΟυρανίαΑντιπρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΞένοςΧρήστοςΔημοτικός Σύμβουλος
3ΓούλαςΑθανάσιοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΤσιάραςΒάιοςΔημοτικός Σύμβουλος
4ΜπανάσοςΚωνσταντίνοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΝασιούληςΚωνσταντίνοςΔημοτικός Σύμβουλος
5ΜοσχόπουλοςΑπόστολοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΤσίντζαςΑθανάσιοςΔημοτικός Σύμβουλος
6ΑθανασούΓεωργίαΔημοτικός ΣύμβουλοςΣερίφηςΚωνσταντίνος 
7ΚαραδήμοςΔημήτριοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΠαπακέμου – ΚρικώνηΑθανασία 
8ΤσιάμαλοςΠαντελήςΔιευθυντής Σχολικής ΜονάδαςΤαγκούληςΠαναγιώτηςΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας
9ΡιζάςΣωτήριοςΔιευθυντής Σχολικής ΜονάδαςΜιξαφέντηςΙωάννηςΔιευθυντής Σχολικής Μονάδας
10ΡάγιαςΚλεομένηςΓονέαςΓκιουλέκαςΝικόλαοςΓονέας
11ΒαλάρηςΧρήστοςΜαθητήςΚυρίκοςΔημήτριοςΜαθητής

   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά», ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την αρ. απόφ. 71/2011 (ΦΕΚ 980 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά σε ένα Ν.Π.Δ.Δ.», σκοπός του νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.