Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2023
Ετήσιος προϋπολογισμός 2023

Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών 2023