Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2022
Ετήσιος προϋπολογισμός 2022

Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών 2022