Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου 2024
Ανακοινώσεις

Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσειτων διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007