Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 11 Απριλίου 2023
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης – Πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. 2020 – 2021

   Ενημερωθείτε σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης (δικαιούχοι, κριτήρια επιλεξιμότητας, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, διαδικασία υποβολής αίτησης, δικαιολογητικά, κ.α.) των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τα έτη 2020 και 2021 ανοίγοντας τα παρακάτω αρχεία: