Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουλίου 2023
Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση συνεδρίασης 18 – 07 – 2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 15η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με φυσική παρουσία.