Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 26 Μαΐου 2023
Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30-5-2023

Ενημερωθείτε για την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημόσιας τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, καθώς για τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής, κατεβάζοντας τη σχετική πρόσκληση

.