Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2023
Προσκλήσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28-3-2023

Ενημερωθείτε για την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημόσιας τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, καθώς για τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτής, κατεβάζοντας τη σχετική πρόσκληση