Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2024
Δημοτική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ 7η συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ