Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου 2024
Δημοτική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ 4η συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ