Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2024
Δημοτική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ 3η συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ