Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 18 Ιανουαρίου 2024
Δημοτική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ 2η συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ