Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου 2024
Δημοτική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ 1η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής