Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2023
Δημοτικό Συμβούλιο

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείουτου δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής».