Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2024
Δημοτική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ 7η συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ