Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιουλίου 2023
Οικονομική Επιτροπή

«Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην έκτακτη 22 η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), στις:
12/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων.