Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 23 Αυγούστου 2023
Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

Ο Δήμος Παλαμά ανακοινώνει ότι θα προβεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»