Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου 2023
Διαγωνισμοί

«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό)