Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2020
Υπηρεσιών

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Λυκείου Παλαμά

Ενημερωθείτε για την προκήρυξη της Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Λυκείου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: