Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023
Δημοπρασίες

Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την εκμίσθωση Δημοτικου καταστήματος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά

Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Πάρκο Αστέριον της Δημοτικής Κοινότητας Παλαμά ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: