Γραφείο Δημότη:2444350116

Πολιτική απορρήτου

Παθητική ασφάλεια

 • Χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα (υπολογιστή ή φορητής συσκευής), το οποίο προσφέρει αυξημένη ασφάλεια (βλέπε λήμμα “λειτουργικό σύστημα” στο Βικιπαίδεια)
  • Φροντίστε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας να έχει εγκατεστημένες τις τελευταίες πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας
 • Χρησιμοποείτε λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (αντιϊκό πρόγραμμα) (βλέπε λήμματα “κακόβουλο λογισμικό” και “αντιϊκό πρόγραμμα” στο Βικιπαίδεια)
  • Φροντίστε το λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό να είναι ενημερωμένο
 • Χρησιμοποείτε λογισμικό τείχους προστασίας (firewall), το οποίο πλέον υπάρχει ενσωματωμένο στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (βλέπε λήμμα “τείχος προστασίας” στο Βικιπαίδεια)
 • Χρησιμοποιείτε φυλλομετρητή (browser), ο οποίος προσφέρει αυξημένη ασφάλεια (βλέπε λήμμα “φυλλομετρητής” στο Βικιπαίδεια)
  • Φροντίστε ο φυλλομετρητής να έχει εγκατεστημένες τις τελευταίες πρόσφατες ενημερώσεις

Ενεργητική ασφάλεια

 • Μην ανοίγετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (e-mail) όταν αυτά: (βλέπε λήμμα “ηλεκτρονικό ταχυδρομείο” στο Βικιπαίδεια)
  • προέρχονται από άγνωστους σε εσάς αποστολείς 
  • έχουν θέμα (subject), το οποίο δεν έχει σχέση με την καθημερινότητά σας, όπως ότι έχετε κερδίσει κάτι (χρηματικό ποσό, δώρο κ.λπ.) ή ότι μπορείτε να κερδίσετε γρήγορα λεφτά με κάποιο τρόπο που σας προτείνουν. Σε τέτοια περίπτωση, ακόμη και αν τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) σας είναι οικεία, ενδέχεται στην πραγματικότα να μην είναι πραγματικά γνωστός σας
 • Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όταν το μήνυμα προέρχεται από άγνωστο και φαίνεται ύποπτο  
 • Αποφύγετε το “ηλεκτρονικό ψάρεμα”: (βλέπε λήμμα “Phishing” στο Βικιπαίδεια)
  • μην κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους που περιέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ιστοσελίδες
  • προτιμήστε να μεταβείτε μόνοι σας σε μια σελίδα, γράψτε μόνοι το URL της (βλέπε λήμμα “Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων” στο Βικιπαίδεια) ή χρησιμοποιήστε κάποιο αποθηκευμένο σύνδεσμο αγαπημένων (bookmark)
  • βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο URL ξεκινάει με “https”, δηλαδή ότι μέσω αυτής της ιστοσελίδας τα δεδομένα ανταλλάσονται κρυπτογραφιμένα (βλέπε λήμμα “HTTPS” στο Βικιπαίδεια)
 • Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε πρόγραμμα βρίσκετε στο Διαδίκτυο (Internet) (βλέπε λήμμα “Διαδίκτυο” στο Βικιπαίδεια)
 • Προσέχετε τι φόρμες στοιχείων συμπληρώνετε ή τι μηνύματα στέλνετε:
  • μη δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφίες, ημερομηνία γέννησης, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών καρτών, ονόματα χρήστη (username), κωδικούς πρόσβασης (password), διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email), κ.λπ., χωρίς να είστε σίγουροι πού τα δίνετε και για ποιο σκοπό
  • μη δίνετε προσωπικά στοιχεία / πληροφορίες που αφορούν τρίτους, όπως γνωστούς σας, φίλους σας ή μέλη της οικογένειά σας
  • μη ξεχνάτε ότι οι έγκυροι και αξιόπιστοι ιστότοποι και υπηρεσίες δεν αποστέλλουν μηνύματα, στα οποία σας ζητούν να τους στείλετε κωδικούς πρόσβασης ή οικονομικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάποιας φόρμας
 • Σε κάθε περίπτωση, αν δεν έχετε επαρκείς γνώσεις χρήσης εφαρμογών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό για να σας προτείνει λύσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πολιτική Προστασίας αποτελεί ενιαίο νομικό κείμενο που διέπει κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων του Δήμου Παλαμά, όλα τα πληροφοριακά συστήματα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ύφος και το περιεχόμενο αυτής είναι νομικό, απόλυτα σαφές ώστε να μην παρουσιάζονται δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρμογή της, είναι απαλλαγμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς όρους και αναφορές, οι οποίοι ενδεχομένως να καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της και να την εξαρτούν από συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές. Η πολιτική ασφαλείας πέραν των τακτικών αναθεωρήσεών της, δύναται να τροποποιείται στις περιπτώσεις που συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές σε κάποιο τουλάχιστον από τα εξής: α) στην οργανωτική δομή του υπευθύνου επεξεργασίας, β) στα πληροφοριακά συστήματα, γ) στις απαιτήσεις ασφαλείας, δ) στις τεχνολογικές εξελίξεις, ε) στο είδος ή/και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Το περιεχόμενο της πολιτική ασφαλείας μπορεί επίσης να μεταβληθεί κατόπιν διενέργειας εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος καταδεικνύει μη επαρκή ή/και μη αποτελεσματικά μέτρα ως προς την ασφάλεια, ή κατόπιν περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας.

Παρά το σαφές ύφος και περιεχόμενο, η πολιτική ασφαλείας είναι γενικεύσιμη, υπό την έννοια ότι η εφαρμογή της σε μελλοντικά συστήματα που ενδεχομένως ενταχθούν στο πληροφοριακό σύστημα του δήμου να είναι δυνατή χωρίς να απαιτούνται μεγάλες τροποποιήσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Τέλος, η πολιτική ασφαλείας έχει δημόσιο χαρακτήρα και είναι δεσμευτική για όλο το προσωπικό που χειρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα και είναι σύμφωνη με τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι να καθορίσει τις υποχρεώσεις και την πολιτική του Δήμου Παλαμά για την προστασία της ιδιωτικοτητας των υποκειμένων και να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Η Διοίκηση του Δήμου δεσμεύεται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (GDPR) και αναγνωρίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σαν προτεραιότητά της. Στόχος, τέλος, του εγγράφου αυτού είναι η διασφάλιση του περιβάλλοντος επεξεργασίας και η δημιουργία εργασιακής κουλτούρας και ευαισθητοποίησης ως προς τη ασφαλή χρήση προσωπικών δεδομένων, και για αυτόν τον σκοπό διατίθεται κάθε αναγκαίος πόρος.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πολιτική αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, που συλλέγονται με κάθε μέσο από τον Δήμο με σκοπό την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του.

3. ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας πολιτικής είναι η διοίκηση του Δήμου και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Δήμος διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στην επεξεργασία που εκτελείται επί του παρόντος όσο και στο πλαίσιο της εισαγωγής νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέα πληροφοριακά συστήματα.

Συγκεκριμένα οι αρχές επεξεργασίας με τις οποίες διασφαλίζεται η συμμόρφωση είναι οι παρακάτω:

– Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια

– Περιορισμός του σκοπού

– Ελαχιστοποίηση των δεδομένων

– Ακρίβεια

– Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης

– Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

– Λογοδοσία

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υποστηρίζονται από κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων είναι τα παρακάτω:

• Το δικαίωμα της ενημέρωσης

• Το δικαίωμα πρόσβασης

• Το δικαίωμα διόρθωσης

• Το «δικαίωμα στη λήθη»

• Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

• Το δικαίωμα στην φορητότητα

• Το δικαίωμα αντίρρησης

• Το δικαίωμα αντίρρησης στις περιπτώσεις profiling

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkantaras@uth.gr καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ).

6. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είναι πρωταρχικό καθήκον συμμόρφωσης του Δήμου να προσδιορίζει την κατάλληλη νομική βάση για κάθε επεξεργασία (ευαίσθητων δεδομένων και μη) και να την τεκμηριώνει με επίκληση στα κατάλληλα Άρθρα (6 & 9), σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι νομική βάση και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά κάθε επεξεργασίας αναγράφονται στα Αρχεία Δραστηριοτήτων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και των Εκτελούντων την Επεξεργασία.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ο Δήμος υιοθετεί την αρχή της προστασίας της δεδομένων από τον σχεδιασμό και θα διασφαλίσει ότι ο προσδιορισμός και ο σχεδιασμός όλων των νέων ή σημαντικά αλλαγμένων συστημάτων που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υπόκεινται στην κατάλληλη εξέταση των θεμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Όταν οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, θα διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η χρήση τεχνικών όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση, λαμβάνονται υπόψη, όπου αυτό είναι εφικτό και κατάλληλο.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ Cookies

8.1. Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

8.2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Δικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στους Δικτυακούς μας Τόπους. Τέλος, τα ονόματα των cookies του Ιστοτόπου μας είναι τα παρακάτω:

 • google cookie,
 • Session Cookies που δημιουργούνται κατά την επίσκεψη

8.3. Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

8.5. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου εδώ.

8.6. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

8.7. Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου 2022. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

8.8. Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

• Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

• Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

• Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

• Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

• Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

9. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Δήμος θα διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες που εισάγει στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών και αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών, εργαζομένων και εξωτ. συνεργατών/προμηθευτών, υπόκεινται σε τεκμηριωμένη σύμβαση που περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τους όρους που απαιτούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε εργαζόμενος του Δήμου υπογράφει απαραίτητα τον Κώδικα Δεοντολογίας και Εμπιστευτικότητας και δεσμεύεται νομικά για την εχέμυθη επεξεργασία των δεδομένων του Δήμου.

Κάθε εκτελών την επεξεργασία, υπογράφει Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας συμπληρωματικό του ιδιωτικού συμφωνητικού κατ’ άρθρο 28 GDPR, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

– πεδίο εφαρμογής και διάρκεια

– σκοπό

– τεκμηρίωση μορφών και έκτασης επεξεργασίας,

– προηγούμενη εξουσιοδότηση σε περίπτωση που χρησιμοποιείται άλλος επεξεργαστής,

– την παροχή οποιασδήποτε τεκμηρίωσης που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία.

– άμεση κοινοποίηση οποιασδήποτε παραβίασης των δεδομένων ή συνδρομή προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων, των συμβαλλομένων και άλλων τρίτων όταν δεν έχουν πλέον άδεια πρόσβασης σε χώρους ή πόρους ή όταν λήξει η σύμβαση εργασίας τους και προσαρμόζουν τα δικαιώματα σε περίπτωση μεταφοράς εργασίας ανακαλούνται ή σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται γίνεται επανεκτίμηση και επανέλεγχος των προσβάσεών τους.

10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτεται πλήρως από τη συγκεκριμένη νομοθεσία) εξετάζονται προσεκτικά πριν από τη διαβίβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι εμπίπτουν στα όρια που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και η κείμενη νομοθεσία. Αυτό εξαρτάται εν μέρει από την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια των διασφαλίσεων για τα προσωπικά δεδομένα που ισχύουν στη χώρα υποδοχής και το οποίο μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Οι διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες εντός της Ένωσης, αν και εφόσον υπάρξουν, θα υπόκεινται σε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που αναφέρονται ως δεσμευτικοί κανόνες και οι οποίοι παρέχουν εκτελεστικά δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

11. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για το έτος 2021, έχει οριστεί υπεύθυνος προστασίας δεδομένων o Γιάννης Γκαντάτας με τον οποίο και μπορείτε να επικοινωνήσετέ για οποιαδήποτε διευκρίνιση, 6944649919, gkantaras@uth.gr.

12. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Λαμβάνουν χώρα περιοδικά για την επισκόπηση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας. Ο Δήμος διεξάγει επίσης περιοδικές μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου Ασφάλειας Δεδομένων όπου υπολογίζονται το ρίσκο κάποιας διαρροής, η πιθανότητα και το αντίκτυπο αυτού για το Δήμο και τα υποκείμενα και λαμβάνονται τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για την ελαχιστοποίησή του.

13. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η πολιτική του Δήμου είναι δίκαιη και αναλογική και η γνωστοποίηση κάποιας σημαντικής διαρροής στην εποπτική αρχή πραγματοποιείται εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά η διοίκηση γνώση του γεγονότος, εκτός εάν o υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αποδείξει, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, ότι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να επιφέρει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται πιο αναλυτικά στο Σχέδιο Ασφαλείας, Ανάκαμψης από Καταστροφές και Ανάκτησης Δεδομένων που καθορίζει τη συνολική διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας και αποτελεί ξεχωριστό έγγραφο.

14. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ GDPR

Οι ακόλουθες ενέργειες αναλαμβάνονται και επανεξετάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Δήμος συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με την αρχή της λογοδοσίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:

– Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη και εμπεριέχεται μεταξύ άλλων στα Αρχεία Δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

– Όλο το προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες που διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατανοούν τις ευθύνες τους και δεσμεύονται νομικά στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας αντιστοίχως.

– Εκπαίδευση για την προστασία των δεδομένων παρέχεται σε όλο το προσωπικό και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

– Εφαρμόζονται κανόνες σχετικά με την συλλογή και διαχείριση της συναίνεσης που απαιτούνται για την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών.

– Υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια για τα υποκείμενα των δεδομένων που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και όλα τα αιτήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

– Οι διαδικασίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

– Η αρχή της ιδιωτικότητας κατά το σχεδιασμό υιοθετείται για όλα τα νέα ή μεταβαλλόμενα συστήματα και διαδικασίες.

– Καταγράφεται η ακόλουθη τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας: όνομα και τοποθεσία αρχείου και σχετικές λεπτομέρειες όπως ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι κατηγορίες ατόμων και επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα, οι κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων, οι συμφωνίες και μηχανισμοί για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών των ελέγχων που εφαρμόζονται, προγράμματα διατήρησης προσωπικών δεδομένων, σχετικοί τεχνικοί και οργανωτικοί έλεγχοι έχουν τεθεί σε ισχύ.

– Διενεργούνται τακτικές μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου Ασφαλείας Δεδομένων με στόχο την ελαχιστοποίηση του ρίσκου.

– Ο Δήμος λαμβάνει κάθε δυνατό και εύλογο οργανωτικό και τεχνολογικό μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων, τις αρχές της νομοθεσίας και τα δικαιώματα των υποκειμένων.

15. Επιβολή Ποινών

Αν βρεθεί μέλος, υπάλληλος ή συνεργάτης που έχει παραβιάσει αυτήν την πολιτική, υπόκειται σε πειθαρχική πράξη μέχρι και σε τερματισμό της σύμβασης εργασίας.

Διευκρινίζεται τέλος ότι ο Δήμος τηρεί και εφαρμόζει ξεχωριστές πολιτικές συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε μία κατηγορία εκ των συναλλασσόμενων της (πελάτες, εργαζόμενους, εξωτ. συνεργάτες) ή για διαφορετικές κατηγορίες επεξεργασίας, που χρήζουν ειδικής ρύθμισης (δεδομένα ειδικών κατηγοριών) και έχει πραγματοποιήσει σχετικές γνωστοποιήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει γνώση ή επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gkantaras@uth.gr, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας και ακριβές αίτημα.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου “palamas.gr” οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπού μας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου “palamas.gr”, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του “palamas.gr” και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το “palamas.gr”.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του “palamas.gr” υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω ιστότοπο “palamas.gr” από τον επισκέπτη / χρήστη, λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Σύνδεσμοι (Links)

Το “palamas.gr” παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links), αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης / χρήστης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Το “palamas.gr” διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων μέσα στο υφιστάμενο ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, το “palamas.gr” θα ενημερώνει τους επισκέπτες / χρήστες του με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@palamascity.gr προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Ο Δήμος Παλαμάς είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα ιστότοπο. Η εν λόγω πληροφόρηση δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί προς τρίτα πρόσωπα πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Το “”palamas.gr” συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες  / χρήστες του σε διάφορα σημεία του ιστότοπου.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το “palamas.gr” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας, καθώς και για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος μέσω πλατφόρμων εξυπηρέτησης πολιτών (Ηλεκτρονικά Αιτήματα / Ηελκτρονικές Πληρωμές) και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το “palamas.gr” υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ 137, Α’) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”) και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)”, γνωστό και ως GDPR). Ο επισκέπτης / χρήστης του “palamas.gr” διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επίσης, το “palamas.gr” δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το “palamas.gr”. Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Κάνοντας κάποιος χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη σύνδεση στην πλατφόρμα με λογαριασμό taxisnet, ο χρήστης ειδοποιείται για το σε ποια προσωπικά του δεδομένα θα επιτραπεί να έχει πρόσβαση η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Συνήθως είναι τα παρακάτω:

 • username (όνομα χρήστη στο taxisnet)
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Έτος Γεννήσεως

Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής του χρήστη στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και της διεπαφής του με αυτή, ζητείται να δοθούν προσωπικά δεδομένα, όπως:

 • email (υποχρεωτικό)
 • Χώρα (προαιρετικό)
 • Πόλη (προαιρετικό)
 • Τ.Κ. (προαιρετικό)
 • Διεύθυνση (προαιρετικό)
 • Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)

Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για:

 1. την εξουσιοδότηση, πιστοποίηση και ταυτοποίηση του χρήστη (συνδεόμενος μέσω λογαριασμού taxinet)
 2. την διεκπεραίωση των αιτημάτων και ενεργιών που κάνει ο χρήστης μέσα από την πλατφόρμα

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τους παρακάτω τρόπους:

 • Συλλέγονται αυτόματα από την πλατφόρμα του taxisnet
 • Συλλέγονται με την υποβολή τους από το χρήστη
 • Αποθηκεύονται στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά
 • Ανακτούνται, χρησιμοποιούνται και τροποποιούνται από τους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι έχουν οριστεί αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των αιτημάτων των χρηστών
 • Ανακτούνται, χρησιμοποιούνται και τροποποιούνται από υπαλλήλους της εταιρίας υλοποίησης και συντήρησης της πλατφόρμας, οι οποίοι έχουν οριστεί αρμόδιοι για τεχνική υποστήριξη του λογισμικού της

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log Files)

Το “palamas.gr” χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη του “palamas.gr”.

Ασφάλεια

Το “palamas.gr” λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλει ο επισκέπτης / χρήστης μέσω του “palamas.gr” προστατεύονται συγχρόνως online και offline.

Το “palamas.gr” χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογραφία για τη μετάδοση των πληροφοριών από και προς την ιστοσελίδα.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Το “palamas.gr” διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων μέσα στο υφιστάμενο ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, το “palamas.gr” θα ενημερώνει τους επισκέπτες / χρήστες του με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου.

Φωτογραφία και Βίντεο ανηλίκων

Ο Δήμος Παλαμά δεσμεύεται στις παρακάτω αρχές και πρακτικές:

 • Ο Δήμος Παλαμά πρέπει να αποκτήσει γραπτή γονική άδεια για όλα τα ανήλικα παιδιά (ηλικία 18 ή λιγότερο) πριν φωτογραφηθούν. Οι υπεύθυνοι πρέπει να ενημερώσουν τους φωτογράφους πριν την εκδήλωση ποια ανήλικα δεν πρέπει να φωτογραφηθούν.
 • Αν δεν έχει αποκτηθεί γραπτή συναίνεση για ένα ανήλικο το οποίο συμμετέχει σε μια ομαδική φωτογραφία, ο υπεύθυνος που θα δημοσιεύει τη φωτογραφία σε μια ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέσο ή έντυπο θα θολώσει την εικόνα του ανηλίκου πριν την δημοσίευση της φωτογραφίας.
 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα έχουν το ελάχιστο απαραίτητο ποσό προσωπικών δεδομένων συνοδευτικά όταν διαμοιράζονται.

   Για παράδειγμα, ανήλικα σε φωτογραφίες δεν θα ονομάζονται χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο μόνο με έκφραση συγκατάθεσης από το άτομο με γονική μέριμνα για αυτό το ανήλικο. Η διεύθυνση κατοικίας δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ποτέ. Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι εικόνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο αναγνώρισης ανηλίκων όταν σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καταστίσουν ένα ανήλικο ευάλωτο σε κάποιο άτομο που μπορεί να επιθυμεί να επικοινωνήσει με το ανήλικο και να ξεκινήσει κάποιο είδος κατάχρησης είτε διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω άμεσης επαφής στον πραγματικό κόσμο. Πληροφορίες οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχουν χρησιμοποιηθεί από αποξενωμένους γονείς για να αναγνωρίσουν, εντοπίσουν και προκαλούν σημαντικές δυσκολίες στα ανήλικα. Φωτογραφίες επίσης μερικές φορές χρησιμοποιούνται και υιοθετούνται για ακατάλληλους σκοπούς.

 • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ομαδικές εικόνες με πολύ γενικές ταμπέλες, όπως «η νεολαία απολαμβάνει τα αθλήματα» ή «κάνοντας Χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες».
 • Αν η ονομασία ενός ανηλίκου ή συνόλου παιδιών σε μια φωτογραφία θεωρείται απαραίτητη και η γραπτή άδεια έχει δοθεί, ο Δήμος Παλαμά μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα μικρά ονόματα, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει το ρίσκο ακατάλληλης, ανεπιθύμητης προσοχής από άλλα άτομα.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε εικόνες ανθρώπων που είναι κατάλληλα ντυμένοι, πχ δεν θα δημοσιεύσουμε υλικό από δραστηριότητες νεολαίας με κολύμβηση.
 • Οι φωτογράφοι δεν θα φωτογραφήσουν κανένα ανήλικο που έχει ζητήσει να μην φωτογραφηθεί ή το οποίο σχετίζεται με κάποια δικαστική απόφαση.
 • Η φωτογράφηση και η εγγραφή βίντεο πρέπει να εστιάζει στην δραστηριότητα και όχι σε ένα συγκεκριμένο ανήλικο.
 • Οι εικόνες θα πρέπει να εστιάζουν σε μικρές ομάδες παρά σε άτομα προσωπικά.
 • Όλες οι ανησυχίες σχετικά με ακατάλληλη συμπεριφορά ή ενοχλητική φωτογράφηση πρέπει να αναφερθούν σε κάποιον υπεύθυνο του Δήμου Παλαμά.

Φωτογραφία και Βίντεο ενηλίκων

   Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ένας μεμονωμένος ενήλικας ή μικρή ομάδα ενηλίκων φωτογραφίζεται ή καταγράφεται, ο κάθε ενήλικας μεμονωμένα πρέπει να έχει ερωτηθεί και να έχει συμφωνήσει με γραπτή συγκατάθεση πριν η φωτογραφία χρησιμοποιηθεί.

   Η φωτογράφηση και η καταγραφή σε βίντεο ενηλίκων ευάλωτων ομάδων δεν πρέπει να γίνεται χωρίς συγκατάθεση. Ο Δήμος Παλαμά πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει συγκατάθεση πριν προβεί σε κάποιου τέτοιου είδους φωτογράφηση ή καταγραφή.

   Ειδική φροντίδα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη χρήση εικόνων ατόμων ευαίσθητων ομάδων στο ευρύ κοινό ή σε έντυπες εκδόσεις. Ο Δήμος Παλαμά πρέπει να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια του ενήλικα.

   Οι φωτογράφοι που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Παλαμά πρέπει να παρέχουν όλες τις γραπτές συγκαταθέσεις που έχουν αποκομίσει στον Δήμο Παλαμά πριν τη χρήση των φωτογραφιών και βίντεο.

Φωτογράφηση και βίντεο σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων

   Δεν είναι πάντα απαραίτητο να αποκτάται γραπτή συναίνεση πριν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

   Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα άτομα θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι ενήμερα ότι προσωπικά δεδομένα έχουν ή πρόκειται να διαμοιραστούν όταν ακόμη και η συγκατάθεση τους για το διαμοιρασμό δεν έχει δοθεί. Αυτές είναι οι περιπτώσεις φωτογράφησης και καταγραφής βίντεο μεγάλων ομάδων των οποίων δεν είναι εύκολο να αναγνωριστούν τα άτομα που συμμετέχουν. Είναι στην κρίση του Δήμου Παλαμά αν θα ζητηθεί σαφής γραπτή συγκατάθεση σε τέτοιες περιπτώσεις.

   Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε καταστάσεις μεγάλων ομάδων, όπου η διανομή και συμπλήρωση φορμών συγκατάθεσης θα ήταν πρακτικά αδύνατη, μια καθαρή επιγραφή απορρήτου θα ήταν λογικό μέτρο ενημέρωσης. Εν κατακλείδι σε καμία περίπτωση ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων δεν πρέπει να λαμβάνονται φωτογραφίες και βίντεο χωρίς να υπάρχει μια ευδιάκριτη ειδοποίηση απορρήτου.

Ειδοποιήσεις Απορρήτου

   Η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαιτεί τα άτομα να είναι ενήμερα ποιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα και τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Σε περιπτώσεις όπου σαφής γραπτή άδεια δεν απαιτείται είναι δίκαιο τα δεδομένα που έχουν αποκτηθεί να χρησιμοποιηθούν με ένα λογικό τρόπο και τα άτομα τα οποία εμπλέκονται δεν θα αντιδράσουν με αυτό αν τους δοθεί η ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται και παραπάνω πρέπει να υπάρχουν ειδοποιήσεις απορρήτου.

   Μια ειδοποίηση απορρήτου θα πρέπει να αναφέρει:

 • ποιος είναι αυτός που τραβάει τις φωτογραφίες και τα βίντεο
 • για ποιο λόγο θα διαμοιραστούν αυτά τα δεδομένα
 • με ποιον θα διαμοιραστούν
 • ποιες ετοιμασίες έχουν γίνει για να παραμείνουν αυτά τα δεδομένα ασφαλή
 • με ποιον να επικοινωνήσουν αν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή θέλει κάποιος να υποβάλλει παράπονο
 • που μπορούν να βρούνε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πολιτική φωτογραφιών και βίντεο (πχ σύνδεσμος όπου είναι αναρτημένη η πολιτική)

   Μια ειδοποίηση απορρήτου μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως μια επιστολή, ανάγνωση ενός κειμένου ή ανακοίνωσης, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτό μήνυμα ή αφίσα.

Επίσημες Φωτογραφίες και Βίντεο

   Οι φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία καταγράφονται από τον Δήμο Παλαμά μπορεί να αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα και στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαμά (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube κ.λπ.).

   Υπάρχει επίσης η περίπτωση μέρος των φωτογραφιών να εκτυπωθούν και να τοιχοκολληθούν σε πίνακες ανακοινώσεων κλπ.

Ασφάλεια

   Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο κλοπής, απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα ατόμων δεσμευόμαστε στα εξής:

 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται ασφαλώς και είναι προστατευμένα με κωδικό. Οτιδήποτε αρχείο φωτογραφίας και βίντεο υπάρχει σε usb stick μνήμης διαγράφονται αμέσως μετά τη χρήση τους.
 • Η πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο είναι περιορισμένη. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με τις φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν πρόσβαση σε αυτά.

   Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να διαμοιραστούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς τους οποίους έχει δοθεί η συναίνεση. 

Διατήρηση Δεδομένων

 • Φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να αποθηκευτούν μόνο μέχρι να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Όταν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη χρήσης τους διαγράφονται.
 • Αν κάποιος έχει αντίρρηση στην αποθήκευση και διαμοιρασμό μιας φωτογραφίας ή βίντεο τα οποία περιέχουν εικόνα του ατόμου ή κάποιου άλλου ατόμου για το οποίο είναι νομικά υπεύθυνοι, αυτή η φωτογραφία ή βίντεο θα διαγραφούν και θα καταστραφεί κάθε αντίγραφο που υπάρχει στην κατοχή του Δήμου Παλαμά.

Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων

 • Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία έχουν δημοσιευτεί από τον Δήμο Παλαμά είναι ιδιοκτησία του και προστατεύονται πνευματικά τα δικαιώματα τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς άδεια από τον Δήμο Παλαμά.
 • Ο Δήμος Παλαμά αποκτά άδεια για την χρήση φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο από άλλες πηγές πριν τις χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή άλλο μέσο. 

Κάθε εικόνα / φωτογραφία που χρησιμοποιεί ο Δήμος Παλαμά, η οποία υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons, διατίθεται προς τρίτους ακριβώς με τον ίδιο τύπο άδειας της αρχικής πηγής.

ΠεριεχόμενοΤύποςΑπόδοσηΣύνδεσμοςΑλλαγές
Εικόνα“ue-gdpr” by portalgda is licensed under CC BY-NC-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Dimensional Construction” by Lorie Tavares is licensed under CC BY-NC 4.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“3U7A4194” by Western Area Power Admin is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Design of the Corliss Engine” by national museum of american history is licensed under CC BY-NC 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Blue Grass Chemical Agent-Destruction Pilot Plant Munitions Handler” by PEO, Assembled Chemical Weapons Alternatives is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Paper work” by Aziem Hassan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Woman Filling Out Job Application” by amtec_photos is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“PPS founding 01” by Raphael Moser is licensed under CC BY-NC 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Year 2~Day 178 +149/366: Second Day of Post-Planning” by Old Shoe Woman is licensed under CC BY-NC-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Yonge and Bloor Toronto” by Vianney (Sam) Carriere is licensed under CC BY-NC 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Cindy’s Notes” by tsuihin – TimoStudios is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Meetings” by pixarman is licensed under CC BY-NC-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Autobombo” by DAN.fotografía is licensed under CC BY-NC-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Data Protection and Privacy” by Cerillion is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“To Have and To Hold” by future.agenda is licensed under CC BY-NC-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Deputy Secretary and USVI Governor sign disaster recovery grant agreement” by U.S. Dept. of Housing and Urban Development (HUD) is licensed under CC PDM 1.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Media Economy Report Vol.6” by Bureau Oberhaeuser is licensed under CC BY-NC 4.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Nikon Close-Up” by garryknight is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Volvo L70” by DennisM2 is licensed under CC0 1.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Pipes and Valves” by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“ND State Fleet Vehicle Auction” by NDDOT Photos is licensed under CC PDM 1.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“British Columbia Teaching & Learning Council 2015” by BCcampus_News is licensed under CC BY-NC 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“O parquinho” by Karodrian is licensed under CC BY-NC 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Smoke” by Centophobia is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Ham Blueberry Sandwich” by susan@kingstreetmarketinggroup is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Gas Pump” by Tony Webster is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“2018 Gerard cycling team” by brand0con is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Chickpea and bean soup” by Luca Nebuloni is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Stethoscope” by Nursing Schools Near Me is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“ENSIGN Wheel Loader” by Ensign Heavy Industries Co.,Ltd. is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Work Zone – Slow Down” by NDDOT Photos is licensed under CC PDM 1.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“DSC08382” by vauvau is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναBy Gerd Altmann from PixabaypixabayΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“British Columbia Teaching & Learning Council 2015” by BCcampus_News is licensed under CC BY-NC 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Two-Tone Courts” by Kevin H. is licensed under CC BY-NC-ND 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναHoria Varlan is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Sheep” by James Good is licensed under CC BY-NC-ND 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Floods” by Shelley & Dave is licensed under CC BY-NC 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“20161005-FNS-LSC-0533” by USDAgov is licensed under CC PDM 1.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“20161005-FNS-LSC-0722” by USDAgov is licensed under CC PDM 1.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Flooded Field” by Rubber Dragon is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“USACE continues construction at Wiesbaden High School” by USACE Europe District is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Christmas Lights Desktop Wallpaper” by xomiele is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Handshake – Men” by amtec_photos is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“GLOBAL FITNESS MEDIA SHOOT 12182009 105” by Rance Costa is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Medicane Ianos” by europeanspaceagency is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Books HD” by Abee5 is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“File:Kefermarkt Bahnhof Brückenwaage Schember-4841.jpg” by Isiwal is licensed under CC BY-SA 4.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Two stacks of books next to each other” by Horia Varlan is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Refurbished with passive house components, kindergarten in Estonia Valga” by Tõnu Mauring is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Golf ball hail among pea-sized hail” by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“cleaner with mop and uniform cleaning hall floor of public business building” by aqua.mech is licensed under CC BY 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Locker Room” by Simon Malz is licensed under CC BY-SA 2.0CC SearchΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“sweet, sweet honey” by BotheredByBees is licensed under CC BY 2.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Agriculture” by StateofIsrael is licensed under CC BY 2.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Cotton” by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Sheep” by dew drop157 is licensed under CC BY 2.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Garbage truck, Ave B” by Salim Virji is licensed under CC BY-SA 2.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Time For A Drink” by DJ-Dwayne is licensed under CC BY 2.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“Red electric vehicle by Opel: Corsa-e The charges with universal cable at a Wall Box charging station” by verchmarco is licensed under CC BY 2.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόνα“book” is licensed under CC0 1.0OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναHomeless woman, 3rd and Union” by alexfiles is licensed under CC BY-SA 2.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόναkvit cigaretterne – Quit smoking” by Sir. Jensen is licensed under CC BY-SA 2.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόναcheer” is marked with CC0 1.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
Εικόναmosquito on human skin” by Calgary Reviews is licensed under CC BY 2.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναFile:ThermometerHighTemp.png” by HitomiAkane is licensed under CC BY-SA 4.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναWater levels” by USFWS Pacific Southwest Region is marked with Public Domain Mark 1.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναDrown?!” by 29cm is licensed under CC BY-SA 2.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναFile:BSicon wRBUSe.svg” by Enekorga is licensed under CC BY-SA 4.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναTissue” by NIAID is licensed under CC BY 2.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναFile:Erste hilfe.svg” by Th. Rieschl 17:46, 10. Mär 2005 (CET) is licensed under CC BY-SA 3.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναWarning triangle” by Chprlt is licensed under CC BY-SA 4.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθουςΠερικοπήΑλλαγή format
ΕικόναGreek flag” by tjuel is licensed under CC BY 2.0 OpenverseΑλλαγή μεγέθους
Περικοπή
Αλλαγή format
ΕικόναNew Zealand road sign PW-48” by Akele201 is licensed under CC BY-SA 4.0 
Openverse
Αλλαγή μεγέθους
Περικοπή
Αλλαγή format