Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 6 Ιανουαρίου 2020
Στοχοθεσία ΔΟΠΑΠΑΠ

Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Παλαμά 2020