Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 27 Νοεμβρίου 2023
Απόσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ