Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου 2024
Δημοτική Επιτροπή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -αλλαγή ώρας – για ΤΑΚΤΙΚΗ 3η συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ