Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023
Διαφάνεια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 619ΡΩΞΛ-ΕΘ5