Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2019
Αποσπάσματα πρακτικών τακτικών συνεδριάσεων

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ»

 Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» λόγω μη κατάθεσης προσφορών ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: