Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2023
Μηνιαίες Εκτελέσεις Προϋπολογισμού

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2023-31/5/2023