Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου 2023
Ανακοινώσεις

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων