Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2023
Διαγωνισμοί

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ»

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) για την προμήθεια με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ»