Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022
Υπηρεσιών

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάνει ο Δήμος Παλαμά για συμμετοχή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: