Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023
Διαφάνεια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023-9ΗΗΟΩΞΛ-ΧΔΥ