Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιανουαρίου 2024
Απόσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων

«Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής για τηνπρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 0201.2024 έως 30.06.2026 (άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει)»