Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρτίου 2023
Δημοπρασίες

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Μάρκου του Δήμου Παλαμά

 Ενημερωθείτε για τη προκήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκαταστάσεως στην Κοινότητα Μάρκου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικά αρχεία: