Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2021
Έργων

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Επίστρωση γηπέδων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας»

  Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Επίστρωση γηπέδων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: