Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 2 Απριλίου 2021
Έργων

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: