Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 19 Απριλίου 2023
Διαγωνισμοί

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασίας «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: