Γραφείο Δημότη:2444350116

ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Παλαμά

 Σύμφωνα με την αρ. απόφ. 69/2011 (ΦΕΚ 946 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Παλαμά και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης», συγχωνεύονται οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παλαμά» (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.) και «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σελλάνων» (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΕ.) σε μια νέα ενιαίας Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παλαμά».

Με την με αρ. 201/2019 Απόφαση της με αρ. 12/2019 συνεδριάσεως (ΑΔΑ: 6ΙΧΠΩΞΛ-ΣΧ0) του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικήσ Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλαμά.

   Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, κατόπιν δημοσίας συνεδρίασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φανερής ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

 Τακτικά μέληΑναπληρωματικά μέλη
#ΕπίθετοΌνομαΙδιότηταΕπίθετοΌνομαΙδιότητα
1ΜοσχόπουλοςΑπόστολοςΠρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΚαρακώσταςΔημήτριοςΔημοτικός Σύμβουλος
2Φούντα – ΚυρίκουΟυρανίαΑντιπρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΤσιαδήμοςΔημήτριοςΔημοτικός Σύμβουλος
3ΜπανάσοςΚωνσταντίνοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΓούλαςΑθανάσιοςΔημοτικός Σύμβουλος
4ΤσίντζαςΑθανάσιοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΤσιάραςΒάιοςΔημοτικός Σύμβουλος
5ΑθανασούΓεωργίαΔημοτικός ΣύμβουλοςΜπουραζάνηΜαλαματένιαΔημοτικός Σύμβουλος
6ΑθανασίουΑλεξάνδραΔημότης,
Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
ΤσαγγαλάΒάναΔημότης,
Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
7ΤζιώταΕιρήνηΔημότηςΧαλιαμούρδαΕυαγγελίαΔημότης
8ΤινούΦρειδερίκηΔημότηςΑργυράκηΙωάνναΔημότης
9ΠαπακυρίτσηςΕυάγγελοςΔημότηςΖέρβαςΣυμεώνΔημότης
10ΞένοςΚωνσταντίνοςΔημότηςΠέτρουΕυάγγελοςΔημότης
11Θα συμπληρωθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον το μέλος ορισθεί σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρησηΘα συμπληρωθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον το μέλος ορισθεί σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση

   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παλαμά» (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.) ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

 Σύμφωνα με την αρ. απόφ. 69/2011 (ΦΕΚ 946 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Παλαμά και σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης», οι σκοποί της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλαμά κατηγοριοποιούνται ως παρακάτω:

 • Κοινωνικής Προστασίας:
  • Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής – παιδικής ηλικίας – τρίτης ηλικίας.
  • Η δημιουργία και λειτουργία:
   • κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες,
   • δημοτικού ιατρείου,
   • προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά,
  • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών
   και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
  • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
  • Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
  • Η λειτουργία Τράπεζας αίματος
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
   • γηροκομείων
   • Βοήθεια στο Σπίτι
   • Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
   • Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
   • Κέντρων για ΑΜΕΑ
   • ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες
   • αναψυχής ατόμων με αναπηρία
   • Κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων.
  • Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών.
  • Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους ηλικιωμένους ώστε τα άτομα αυτά να παραμείνουν στην οικογένεια
 • Παιδείας:
  • Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
  • Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής και γενικά καλλιτεχνικών μαθημάτων,
  • Η λειτουργία ωδείου,
  • Η λειτουργία φιλαρμονικής
 • Περιβάλλοντος:
  • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών,
  • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους,
  • Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων,
  • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων,
  • Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα,
  • Η Οργάνωση και λειτουργία Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με στόχο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος,
  • Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων,
  • Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου,
  • Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών
 • Πολιτισμού:
  • Η λειτουργία βιβλιοθήκης,
  • Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου,
  • Η λειτουργία μουσείου,
  • Η λειτουργία πινακοθήκης,
  • Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
  • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
  • Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών,
  • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
  • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού
 • Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:
  • Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας,
  • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους,
  • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

   Τέλος, σκοπός της επιχείρησης είναι να υλοποιεί έργα, χρηματοδοτούμενα από κάποιο χρηματοδοτικό μέσο ή πρόγραμμα (Εθνικό ή Ευρωπαϊκό), τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Διευθύνσεων του Δήμου, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι ορίζεται, από το Εθνικό ή Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ως αποκλειστικός δικαιούχος της χρηματοδότησης ή ως αποκλειστικός φορέας υλοποίησης του έργου η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου.