Γραφείο Δημότη:2444350116

Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)

Σύμφωνα με την αρ. απόφ. 68/2011 (ΦΕΚ 980 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Παλαμά και σύσταση νέου ΝΠΔΔ», συστείνεται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Παλαμά με την επωνυμία «Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π» «Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά.».

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.

Με την με αρ. 200/2019 Απόφαση της με αρ. 12/2019 συνεδριάσεως (ΑΔΑ: ΨΙ6ΜΩΞΛ-ΚΨΖ) του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

   Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, κατόπιν δημοσίας συνεδρίασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φανερής ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

 Τακτικά μέληΑναπληρωματικά μέλη
#ΕπίθετοΌνομαΙδιότηταΕπίθετοΌνομαΙδιότητα
1ΜπακαβέλοςΒάιοςΠρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΤσίντζαςΑθανάσιοςΔημοτικός Σύμβουλος
2ΞένοςΧρήστοςΑντιπρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
ΜπανάσοςΚωνσταντίνοςΔημοτικός Σύμβουλος
3ΤσιαδήμοςΔημήτριοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΚαρακώσταςΔημήτριοςΔημοτικός Σύμβουλος
4ΜοσχόπουλοςΑπόστολοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΤσιάραςΒάιοςΔημοτικός Σύμβουλος
5ΜπουραζάνηΜαλαματένιαΔημοτικός ΣύμβουλοςΒαϊόπουλοςΧρήστοςΔημοτικός Σύμβουλος
6ΣπυρόπουλοςΧρήστοςΔημοτικός ΣύμβουλοςΛύτραςΕυάγγελοςΔημοτικός Σύμβουλος
7ΚαρακώσταςΔημήτριοςΣύμβουλος Κοινότητας ΠαλαμάΠίτσιαςΧρήστοςΣύμβουλος Κοινότητας Παλαμά
8ΚοντοβάιοςΔημήτριοςΔημότηςΣουλιώτηςΠαναγιώτηςΔημότης
9ΑρχοντήςΒασίλειοςΔημότης,
Χρήστης Υπηρεσιών του νομικού προσώπου
ΞύστραΠαρασκευήΔημότης,
Χρήστης Υπηρεσιών του νομικού προσώπου
10ΤσίραΕυαγγελίαΔημότηςΤσούποςΒάιοςΔημότης
11ΚαστόρηΖωήΔημότηςΜπουτζώναςΆγγελοςΔημότης
12ΜπίντουΘεοδώραΔημότηςΤινούΦρειδερίκηΔημότης
13ΨύχαΒάιαΔημότηςΜιχαλούΕλένηΔημότης
14ΤζέλλαςΚωνσταντίνοςΔημότηςΠαπαβασιλείουΙωάννηςΔημότης
15ΜπαλαδήμαςΔημήτριοςΔημότηςΠράππαςΜατθαίοςΔημότης

   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.)», ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.

Σύμφωνα με την αρ. απόφ. 68/2011 (ΦΕΚ 980 – Τεύχος Β) «Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Παλαμά και σύσταση νέου ΝΠΔΔ», σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

 • Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης:
  • Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής – παιδικής ηλικίας
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Αθλητισμού:
   • η λειτουργία αθλητικών κέντρων
   • η λειτουργία γυμναστηρίων
   • η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
   • η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
   • η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
   • η λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επιπέδου που αφορούν τον Αθλητισμό
 • Πολιτισμού:
  • η λειτουργία βιβλιοθηκών
  • η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων
  • η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων
  • η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Η λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επιπέδου που αφορούν τον Πολιτισμό