Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοινώσεις

Χορήγηση παράτασης υποβολής δηλώσεων

Δίδεται εκ νέου παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημιάς, φυτικής
παραγωγής στον ΕΛ.Γ.Α. εώς και την Παρασκευή 13/10/2023.
Παράλληλα η προθεσμία για τις δηλώσεις σε Πάγιο, Έγγειο & Φυτικό Κεφάλαιο καθώς και
αποθηκευμένα προϊόντα και εξοπλισμό που δηλώνονται μέσω των Ανταποκριτών του
ΕΛ.Γ.Α. παρατείνεται έως & την Παρασκευή 20/10/2023.
Τέλος οι δηλώσεις Ζωικού Κεφαλαίου παρατείνονται έως και το Σάββατο 30/09/2023.