Γραφείο Δημότη:2444350116

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης εργασίας «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
19 Απριλίου, 2023
Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παλαμά»
24 Φεβρουαρίου, 2023
Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρισμού Κοινοχρήστων χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παλαμά»
24 Φεβρουαρίου, 2023
Ενημερωθείτε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κάνει ο Δήμος Παλαμά για συμμετοχή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:
13 Δεκεμβρίου, 2022
Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Λυκείου Παλαμά
20 Ιανουαρίου, 2020