Γραφείο Δημότη:2444350116

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ»
7 Ιουλίου, 2023
Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας»
27 Απριλίου, 2023
Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες στην αίθουσα τελετών»
12 Απριλίου, 2023
Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας»
7 Δεκεμβρίου, 2021
Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά»
8 Νοεμβρίου, 2021
Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού (Μη.Μ.Ε.Δ) του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης εκθεσιακού χώρου για την λειτουργία ως κέντρο αγροτικής κληρονομιάς»
9 Απριλίου, 2021
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά»
2 Απριλίου, 2021
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Επίστρωση γηπέδων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας»
13 Ιανουαρίου, 2021