Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2023
Ανακοινώσεις

Απολογισμός μηχανισμού καταγραφής αναγκών και διανομής προϊόντων στο Δήμο Παλαμά από 18.9/2023 μέχρι 29/9/2023