Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιανουαρίου 2021
Μη κατηγοριοποιημένο

Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Καρακώστας Δημήτριος του Σπυρίδωνα, για το χρονικό διάστημα από 01-02-2021 έως 30-06-2022, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού και Διαφάνειας, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Αθλητικών Έργων και του μεταβιβάστκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.

   Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική απόφαση: