Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023
Υπηρεσιών

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρισμού Κοινοχρήστων χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παλαμά»

Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσίας του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρισμού Κοινοχρήστων χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: