Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023
Υπηρεσιών

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παλαμά»