Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2021
Έργων

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας»

Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: