Γραφείο Δημότη:2444350116

Δημοσιεύτηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021
Έργων

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά»